Som med alla andra åtaganden kräver en uppgradering av en webbplats en hel del förberedelser och eftertanke. Har man en befintlig webbplats så har man en del data som man kan basera och planera efter sin nya webbplats. Sen bör man kanske tänka på vad man är själv ute efter men vad som är ännu viktigare vad är dina kunder ute efter. Åter igen är statistiken och planering nyckeln till att göra rätt.

Utgå alltid från vad kunden är ute efter för information, värden och tillgänglighet. Hur presenteras ditt företag gentemot dina konkurrenter, vilken är din målgrupp och hur kan just du fånga detta intresse och vad är det som särskiljer dig från den stora massan. Din sida är ditt visitkort och presentation för dina kunder och den ska efterspegla dig och ditt mål med företaget. Inte vad du tror säljer eller vad dina konkurrenter har. Var noga med att vara dig själv.

Varför skall man nu göra allt detta, varför inte bara smälla upp en ny sida bara för att man känner för en förnyelse. Jo, man kan förlora allt  man har lyckats med den gamla sidan i from av SEO, sökmotor placeringar, kundkontakt och kundnöjdhet. Allt över en natt. Det som kan ta flera månader att bygga upp.

Här är ett skrämmande exempel hur en uppgradering av en hemsida resulterar i att man förlorar tusentals av potentiella kunders sökningar på bara några får sökord som är relevanta för just detta företag.