Lite läsvärt från Computer Sweden. Deras beskrivning av appars nycklar till att lyckas_

En applikation kan vara hur nödvändig och erbjuda hur viktiga funktioner som helst, men om användare tycker att den är gammal och tråkig finns ändå risken att den inte blir använd.”

Läs mer här

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.645835/mobilappar