Analys, företagsutveckling samt marknadsföringsprojekt:

Omvärldsanalys, coaching, återförsäljarkampanjer.

Resultat: 5 nya landsåterförsäljare, 30% ökning av omsättning.